ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε τα στοιχεία του ατόμου που θα συμμετέχει στο εργαστήριο. Σε περίπτωση εγγραφής ανηλίκου εδώ συμπληρώνετε τα στοιχεία του παιδιού και στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί η συμπλήρωση των στοιχείων του γονέα.

Τα στοιχεία με * είναι υποχρεωτικά.

ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2105779914 ΚΑΙ 2105779049.