ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Επιλογή αρχείων
Το μέγιστο όριο μεγέθους για κάθε αρχείο, είναι 100 MB-μέγκαμπάϊτ (1=1024 κιλομπάϊτ)

    Η ζωγραφιά θα πρέπει να είναι σε οριζόντια διάταξη (landscape).

    ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2105779914 ΚΑΙ 2105779049.